08:00 - 08:55

Rejestracja uczestników / kawa

09:00 - 09:30

Uroczyste otwarcie

Ireneusz Zyska - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu

Artur Soboń - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

09:30 - 11:30

SESJA I - gra rynkowa technologii energetycznych - optymalna ścieżka dla OZE

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 13:30

SESJA II – Morska energetyka wiatrowa

Partnerem merytorycznym sesji jest
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

13:30 – 14:00

Przerwa na poczęstunek

14:00 – 15:30

SESJA III – Energetyka rozproszona i obywatelska

Zaproszeni do udziału: